Künye

  • Yazının Tarihi: 6 Temmuz 2017
  • Bu Yazıyı Sosyal Medyada Paylaş:
  • Googleda Paylaş
  • Twitterda Paylaş
  • Facebookta Paylaş

YENİ TÜRK EDEBİYATI

Hakemli Altı Aylık İnceleme Dergisi

ISSN: 1309-565X

Yeni Türk Edebiyatı, ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı (SBVT) tarafından dizinlenmektedir.

Yayım Kurulu

Prof. Dr. İnci Enginün (Marmara Üniversitesi, emekli, İstanbul, Türkiye)

Prof. Dr. Yavuz Akpınar (Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye)

Prof. Dr. Fazıl Gökçek (Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye)

Prof. Dr. Abdullah Uçman (Mimar Sinan G. S. Üniversitesi, İstanbul, Türkiye)

Prof. Dr. Alev Sınar Uğurlu (Uludağ Üniversitesi, Bursa, Türkiye)

Doç. Dr. Sabahattin Çağın (Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, Türkiye)

Yayın Koordinatörü

Mustafa Sökmen

Yazı İşleri

Gülşah Sanin

Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü

Dergâh Yayınları A.Ş. adına

Asım Onur Erverdi

İngilizce Editörü

Doç. Dr. Atalay Gündüz (Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, Türkiye)

Doç. Dr. Bahar Dervişcemaloğlu (Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye)

Yazışma Adresi

Klodfarer Caddesi Altan İş Merkezi No.: 3/20

34122 Sultanahmet/İstanbul

Tel: (212) 518 95 79-80

Faks: (212) 518 95 81

E-posta

yeniturkedebiyati@dergahyayinlari.com

MODERN TURKISH LITERATURE

Refereed Semi-Annual Research Magazine

ISSN: 1309-565X

Modern Turkish Literature, it is indexed by ULAKBIM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı (SBVT).

Editorial Board

Prof. Dr. İnci Enginün (Marmara University, retired, İstanbul, Türkiye)

Prof. Dr. Yavuz Akpınar (Ege University, İzmir, Türkiye)

Prof. Dr. Fazıl Gökçek (Ege University, İzmir, Türkiye)

Prof. Dr. Abdullah Uçman (Mimar Sinan G. S. University, İstanbul, Türkiye)

Prof. Dr. Alev Sınar Uğurlu (Uludağ University, Bursa, Türkiye)

Doç. Dr. Sabahattin Çağın (Dokuz Eylül University, İzmir, Türkiye)

Editorial Coordinator

Mustafa Sökmen

Editorial

Gülşah Sanin

Owner and Editor in Chief

Asım Onur Erverdi

on behalf of Dergah Publishing Inc.

English Editor

Doç. Dr. Atalay Gündüz (Dokuz Eylül University, İzmir, Türkiye)

Doç. Dr. Bahar Dervişcemaloğlu (Ege University, İzmir, Türkiye)

Mailing Address

Klodfarer Caddesi Altan İş Merkezi No.: 3/20

34122 Sultanahmet/İstanbul

Tel: (212) 518 95 79-80

Faks: (212) 518 95 81

e-mail

yeniturkedebiyati@dergahyayinlari.com

Anahtar Kelime:

Son Yorumlar