15. Sayı

  • Yazının Tarihi: 12 Mart 2018
  • Bu Yazıyı Sosyal Medyada Paylaş:
  • Googleda Paylaş
  • Twitterda Paylaş
  • Facebookta Paylaş

Mart 2017

İNCELEME-ARAŞTIRMA

SABAHATTİN ÇAĞIN

Samipaşazade Sezai’nin “Küçük Şeyler”i

Samipaşazade Sezai’s “Little Things”

ŞERİFE ÇAĞIN

Necip Fazıl’ın “Tekinsiz Ev”leri

“Uncanny Houses” of Necip Fazıl

BAHAR DERVİŞCEMALOĞLU

Kurmaca-Gerçek Ayrımı, Kurgusallık Teorileri

ve Tarihȋ Roman

Fiction-Fact Distinction, Fictional Theories

and Historical Novel

HALEF NAS

“Servet-i Fünun” ve “Malumat” Arasında “Tenkit”

Etrafında Gelişen Bir Tartışma

A Debate Developing Around “Criticism”

Between “Servet-i Fünun” and “Malumat”

ŞAHBAZ ŞAMIOĞLU (MUSAYEV)

Mirza Fethali Ahundzade’nin

Mektuplarında Matbuat Meseleleri

Matters Related to Press in The Letters of M. F. Akhundzade

FERDA ZAMBAK

Ahmet Hamdi Tanpınar’in Şiirlerinde Bekleyiş

ve Umut Kavramlarının İzdüşümleri

Projections of The Notions ‘Expectation’ and ‘Hope’ in

Ahmet Hamdi Tanpınar’s Poetry

BELGELER

Abdülhâk Hâmid Tarhan Hakkında Bir Tez

A Dissertation on Abdulhak Hamit Tarhan

Ömer Özcan

Orhan Seyfi Orhon’dan Rıza Tevfik’e İki Mektup

Two Letters from Orhan Seyfi Orhon to Rıza Tevfik

Abdullah Uçman

KİTAPLAR

Sabahattin Ali’nin Eserlerinin Kaynakları

The Sources of Sabahattin Ali’s Works

Fikri Kula

Osmanlı Modernleşmesi Gazetecilik ve Edebiyat

The Ottoman Modernization, Journalism and Literature

Taner Tunç

Kayıplarımız:

Orhan Okay (1931-2017)

Anahtar Kelime:

Son Yorumlar