16. Sayı

  • Yazının Tarihi: 12 Mart 2018
  • Bu Yazıyı Sosyal Medyada Paylaş:
  • Googleda Paylaş
  • Twitterda Paylaş
  • Facebookta Paylaş

Ekim 2017

İNCELEME-ARAŞTIRMA

FATİH ALTUĞ

Hissiyatı Tercüme Etmek: Fatma Fahrünnisa’nın “Dilharab”

Romanında Tecrübe ve Duygulanımlar

Translating Emotions: Experience and Affects in

Fatma Fahrünnisa’s “Dilharab”

SABAHATTİN ÇAĞIN

Ahmet Mithat Efendi’ye Karşı Halit Ziya Uşaklıgil

Halit Ziya Uşaklıgil Versus Ahmet Mithat Efendi

SABAHATTİN ÇAĞIN

Tokadîzade Şekip ve “Şule-i Edep” Dergisi

Tokadîzade Şekip and “Şule-i Edep”

BAHAR DERVİŞCEMALOĞLU

Feminist Anlatıbilim Üzerine

On Feminist Narratology

GÖKAY DURMUŞ

Leylâ Erbil’in “Tuhaf Bir Kadın” Romanında

Mustafa Suphi Cinayetine Yönelik Yaklaşımının

Postmodern Tarih Kuramı Çerçevesinde Değerlendirilmesi

An Evaluation Within The Frame of Postmodern Theory of History

Regarding Mustafa Suphi Murder in The Novel “Tuhaf Bir Kadın”

By Leylâ Erbil

RAMİS KARABULUT

Abbas Sayar’ın Romanlarında Halk Kültürü Unsurları

Folklore Elements and Their Functions in The Novels

of Nail Abbas Sayar

ÖZLEM NEMUTLU

“On Dokuzuncu Asır Türk Edebiyatı Tarihi”nde Edebiyat-İktidar İlişkisi

Literature-Power Relation in “On Dokuzuncu Asır Türk Edebiyatı Tarihi”

BERNA AKYÜZ SİZGEN

“Leyla’nın Evi” Romanında Mekân Unsuru

The Element of Space in The Novel “Leyla’nın Evi”

EBRU ÖZLEM YILMAZ

Yusuf Atılgan’ın “Çıkılmayan” Adlı Hikâyesinde

Karakterin Söylemi

Character’s Discourse in Yusuf Atılgan’s Story Entitled

“Çıkılmayan”

FERDA ZAMBAK

Behçet Necatigil’in Şiirlerinde Sokak:

Kentleşme Süreci Aralığında Hüzünlü ve Tedirgin Deneyimler

The Street in Behçet Necatigil’s Poems:

Sad and Uneasy Experiences Within The Scope of Urbanization Process

BELGELER

Reşat Nuri Güntekin’in Telif Hakları Hususunda Bir Raporu

A Report By Reşat Nuri on Copyrights

Ömer Özcan

Abdülhak Hâmid’den Rıza Tevfik’e Mektuplar

Letters From Abdülhak Hâmid to Rıza Tevfik

Abdullah Uçman

KİTAPLAR

Tarih Konulu Romanlarda Sarıkamış Harbi

Sarikamis Battle in Novels About History

Gülşah Sanin

Cinai Meseleler

Osmanlı-Türk Polisiye Edebiyatında Biçim ve İdeoloji (1884-1928)

Murderous Issues

Ideology and Style in the Ottoman-Turkish Detective Literature (1884-1928)

Taner Tunç

Anahtar Kelime:

Son Yorumlar