19. Sayı

  • Yazının Tarihi: 20 Haziran 2019
  • Bu Yazıyı Sosyal Medyada Paylaş:
  • Googleda Paylaş
  • Twitterda Paylaş
  • Facebookta Paylaş

İNCELEME-ARAŞTIRMA

HAZEL MELEK AKDİK

Tekinsiz Olanın Çekiciliği: Servet-i Fünun Edebiyatında Suyun Öteki Yüzü

The Attractiveness of the Uncanny: The Other Face of Water in Servet-i Fünun Literature

FAZIL GÖKÇEK

Serbest Müstezat / Serbest Şiir

Free Müstezat / Free Verse

RAMAZAN ÖVÜT

Refik Halit Karay’ın “Memleket Hikâyeleri”nde Taşra

The Rural Area in Refik Halit Karay’s “Memleket Hikâyeleri”

YAKUP ÖZTÜRK

Nihad Sâmi Banarlı’nın Kitaplaşmamış Bir Romanı: “Bir Güzelliğin Hikâyesi”

A Serial Novel of Nihad Sâmi Banarlı: “Bir Güzelliğin Hikâyesi”

CAFER ŞEN

Lacancı Psikanaliz Kuramının Edebiyatla İlişkisi Üzerine Bir İnceleme

An Investigation on the Relationship Between Lacan’s Psychoanalism Theory and Literature

GÜLDEN VİCİR

Kırkağaç’ta Bir Şair: Ali Rauf

A Poet in Kırkağaç: Ali Rauf

BELGELER

Matbuat Hayatımızdan Bir Sayfa

A Page From Our Publishing World

Ömer Özcan

KİTAPLAR

“Tekâmül-i Tenkit Yazıları”

Tekâmül-i Tenkit Writings

Cenan Arıkan

“Eleştiri Terimleri Sözlüğü”

Glossary of Criticism Terms

Şerife Çağın

Makbule Leman Hakkında Bir İnceleme

A Research on Makbule Leman

Merve Özdemir

Anahtar Kelime:

Son Yorumlar